Projekt realizowany z Funduszy Europejskich pt.:


„MIKOŁAJKI W PAKIECIE – NOWOCZESNA WIOSKA ROWEROWA”


Przedmiotem projektu jest realizacja przedsięwzięcia przez dwa MŚP, mająca na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firm poprzez pakietowanie produktów i usług. W ramach projektu powstało 8 różnych produktów/usług, oferowanych przez dwa MŚP i sprzedawanie ich w formie połączonej.

Usługi dostępne w ofercie Lidera i Partnera projektu:
1) noclegi w domkach mobilnych
2) wynajem rowerów elektrycznych
3) wynajem rowerów wodnych oraz elektrycznych rowerów wodnych
4) wynajem solinera oraz event boat’a
5) wynajem skutera wodnego
6) wynajem lewitującej deski Lift Foils
7) wynajem łodzi wędkarskiej
8) szkolenie na sternika motorowodnego (z uzyskaniem patentu)

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności dwóch MŚP z woj. warmińsko – mazurskiego poprzez stworzenie nowoczesnego pakietu produktów i usług w zakresie inteligentnej specjalizacji ekonomii wody oraz oferowanie ich w formie połączonej przy wykorzystaniu technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Wartość projektu: 2 035 650,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 280 895,00 zł